Bistånd med motkrav och fattigdomsbekämpning genom barnbegränsning

Ökar verkligen demokratin och de mänskliga rättigheterna i de länder dit Sverige sedan årtionden betalat bistånd? Många röster börjar nu höras som anser att Sverige endast ska betala katastrofbistånd och i övrigt lägga pengarna på att aktivt minska befolkningen i fattiga länder istället. Ett alternativ är att driva en två-barn-politik och sedan spiral eller p-spruta […]

Fortsätt läsa