Viktig vägledande dom i Migrationsöverdomstolen om afghan dömd för brottslighet i Sverige. Unikt att bli utvisad utan fängelsedom.

En afghan som uppgivit sig vara underårig fick inte beviljad asyl. Han ansågs kunna fly internt inom Afghanistan. Han sökte då uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen. Nu har en unik vägledande dom slagit fast att det krävs större laglydighet än som tidigare slagits fast i domstol för att få uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen. Under 2018 begick afghanen ett […]

Fortsätt läsa

Den danska regeringen har dragit in det första passet för en IS-terrorist.

Regeringen i Danmark har dragit tillbaka det första medborgarskapet för en IS-terrorist. Den 25-åriga mannen befinner sig nu enligt uppgifter till Berlingske i Turkiet. För några veckor sedan gav den danska regeringen ministern för invandring och integration i uppdrag att ta fram en nödlagstiftning. Denna nödlagstiftning ger regeringen befogenheter att beröva personer som misstänks för […]

Fortsätt läsa

Louise Erixson, KO Sölvesborg företräder kommuninnevånarna främst

11 oktober 2019 Idag uttalar sig kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg Louise Erixon om den tvingande bosättningslagen som sätter det kommunala självstyret ur spel. – Vi är fem kommuner i Blekinge och tre av dessa skonas under nästa år helt från statliga tvingande anvisningar av nyanlända, skriver Erixon på sin Facebooksida. Karlskrona kommun får däremot ta […]

Fortsätt läsa

Global Compact for migration översätts inte trots att det är ett långtgående avtal.

FN:s migrationsavtal har inte översatts till svenska trots att många hört av sig till regeringskansliet och efterfrågat en officiell svensk version. Efter lite efterforskningar har jag hittat en privat översättning som jag läser parallellt med den engelska officiella. Jag läser FNs migrationsavtal ord för ord. Det är den 28 november 2018. Jag har den engelska […]

Fortsätt läsa

Viktiga vägledande domar i Högsta domstolen om utvisningar

När en utlänning ska dömas till utvisning är det viktigt att fastställa i vilka fall domstolarna ska väga in om det kommer att gå att utvisa utlänningen eller inte. Om det inte går att utvisa utlänningen källas det för verkställighetshinder. Här beskrivs på olika fall som Högsta Domstolen har tagit upp till prövning för att […]

Fortsätt läsa