Är regeringen påväg att införa gråzonsläge där all kritik av regimen är straffbar?

Regeringen begär utökade befogenheter som skulle göra att de inte behöver gå via riksdagen för beslut som inskränker våra fri- och rättigheter. Det kan låta helt naturligt mitt i en pandemi, men är faktiskt inte alls nödvändigt för att genomföra de åtgärder som pandemin kräver. Regeringen vill ha kraftigt ökade maktbefogenheter för att bekämpa coronapandemin […]

Fortsätt läsa

Christian Sonesson: Öppet brev till Staffanstorps kommuninvånare med anledning av Corona/Covid-19

Det finns tillfällen i ett land när tydlighet, klara besked och en beslutsam ledning är A och O. När samhället ställs på prov står sådana personer starka och tar de beslut som måste tas, är modig nog att ta dem trots att utgången av nuvarande situation är okänd för oss alla i nuläget. Att i […]

Fortsätt läsa

Socialdemokraternas samarbetsavtal med Sveriges muslimska råd

Det finns ett samarbetsavtal mellan Sveriges muslimska råd och Socialdemokraterna. Socialdemokraternas sidoorganisation Broderskapsrörelsen fick i uppdrag av Socialdemokraternas kongress att utarbeta ett samarbete. Socialdemokraterna fick ett erbjudande År 1994 fick Socialdemokraterna ett erbjudande: ”Vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier men beslutet var att stödja socialdemokraterna”, hette det i brevet. ”Våra religiösa […]

Fortsätt läsa

Jonas Andersson brilliant i talarstolen om flyktingar och stängd gräns

Jonas Andersson i Skellefteå (SD) som nu kommer till sin rätt i riksdagen. En mycket klok herre som jag har följt på Facebook långt innan han blev riksdagsledamot i SD. Han skriver på sin Facebook: Fru Talman, Jag såg i tidningen idag att migrationsminister Johansson liknar Ulf Kristersson vid matadoren i Tjuren Ferdinand. Det är […]

Fortsätt läsa

Hans Sandin: 400 000 pensionärer skjuter Socialdemokraterna i sank valet 2022

Hans Sandin har startat Facebookgruppen Din kommande pension med syfte att medvetandegöra det enorma svindleri staten utsätter pensionärerna för. I två tidigare artiklar beskriver jag vad orsaken är till att svenska pensionärer har näst lägst pensioner hela EU och att frågan om pensioner har gömts undan i en pensionsgrupp som inte är parlamentariskt uppbyggd och […]

Fortsätt läsa

Upprop från Issa Issa till alla syrianer och assyrier att byta parti.

Kommunpolitikern Issa Issa sitter i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för SD och är gruppledare på Vård- och omsorgsnämnden Norrköping. Han skriver ett upprop till sina landsmän på Facebook: Hej Sverigevänner och mina bröder och systrar damer och herrar och alla läsare här på min sida! Syrianer och assyrier, snälla vakna och stå upp för Sverige […]

Fortsätt läsa

SD vill lyfta problemet som många ger uttryck för med att Public service inte är opartiska och sakliga.

Vid sammanträde med riksdagens kulturutskott den 20:e februari ville Sverigedemokraterna kalla in cheferna för Public servicebolagen. SD ville lyfta frågan om Public service opartiskhet, vilket många medborgare under en lång tid tagit upp som ett problem. När Riksdagen med majoritet, där endast SD röstade nej, beslutade att Public service ska finansieras via skattsedeln innebär det […]

Fortsätt läsa

Alla blir involverade i en skyddsväst. Widar hyllar Belinda. Annika attackerar JL. Fokusförflyttningen har gett metadebatten ett plagg.

Erik Bolinder: Detta har hänt. En mängd bilar brinner ner i Kronogården, Trollhättan (som på många andra ställen i Sverige). En mängd människor känner i otrygga i Kronogården, Trollhättan. En journalist (JL) som inte är statligt anställd utan lever på sina läsares/ tittares betalningsvilja utan statligt våldsmonopol åker till Kronogården, Trollhättan för att undersöka och […]

Fortsätt läsa

Stärk demokratin och tydliggör ansvarsutkrävande.

I en demokrati ska systemen utformas så att folkviljan i så stor utsträckning som möjligt kommer till uttryck. I dagens Sverige sitter en regering, som lyckats bli vald, i det närmaste orubbad även då den för en politik som ogillas av folket. Ett sådant system hör inte till en demokrati med självaktning. Ser man att […]

Fortsätt läsa

Inför ett nytt valsystem i Sverige med Danmark som förebild.

Det svenska valsystemet har visat sig ha låg säkerhet och ger utrymme för manipulation och inbjuder till fusk på en rad områden, som jag skrev om i artikel den 1 februari. De viktigaste åtgärderna inför nästa val som jag tar upp i den artikeln är att säkerställa att valmyndighetens dator inte kan manipuleras och att […]

Fortsätt läsa